12

Länkar jag  gillar ...                   Veikko Kekki  
Updated 2014-08-22                                                                                                                                                                                   
  

 

       

Här lite länkar - mycket nöje!

 

Kekki Consulting AB                    mitt eget bolag

Suku Kekki                                 Kekki-släktens hemsida
                                                  (enbart på finska)

Jouhkin sukuserura ry                    min släkt på mors sida
                                                   (enbart på finska)

Laphroaig                                      maltwhisky Laphroaig

Ann Frössén                                  konstnären Ann Frössén

SFMO                                           

Båthantverkarna                          Båthantverkare

 

Vidgade vyer -
använd www!


 

Copyright: Veikko Kekki 2014