Bilder ur mitt yrkesliv                                       Veikko Kekki  
Updated 2013-08-01                                                                                                                                                                              
  

      

Se STYREL-filmen här (YouTube) 

                                       Egen företagare sedan 2010 Kekki Consulting AB                              

Nedan: Filminspelning för Styrel (december 2012) vid uppdrag hos en kund.

 

                                 Seniorkonsult hos 4C Strategies AB 2006 - 2010


Ovan till vänster: arbetsklädd under nationell sektorövning 2007,
Ovan i mitten:
på kontoret 2007. Ovan till höger: festklädd vid julfesten 2006.

Ovan: Gå på glödande kol eller krossat glas - man klara mer än man tror! (Mauritzberg februari 2008).
Nedan: arbetsklädd i Skåne, april 2008 och under gemensam middag U13, maj 2009.


En båtlast 4C-kollegor, väl riskmedvetna och väl förberedda, på väg mot nya djärva äventyr och jobb! (U13 maj 2009)

    

                              Tjänsteman hos Affärsverket svenska kraftnät 1998 - 2006.


Ovan till vänster: föredragning vid EU Operational MissionTraining i Danmark.
Mitten ovan: fanbärare vid invigningen av PFP Exercise Nordic Peace 2002 i Sverige.
Ovan till höger: förberedelser med Fingrid inför PFP Exercise Nordic Peace 2003 i Finland.
Nedan till vänster: Övningsledningsgenomgång under PFP Exercise Nordic Peace 2002 i Sverige.
Mitten nedan: samtal med finska officerare vid Barbeque Evening under PFP Exercise Nordic Peace 2002 i Sverige.
Nedan till höger: information under PFP Exercise Nordic Peace 2001 i Norge.

 

                                   Lärare på Statens räddningsverk 1989 - 1998


Ovan till vänster: ledningslärare på Rosersberg 1989
Ovan till höger: Brandövning med civilförsvarsenheter i Ruinstaden (Skövde)
Nedan till vänster: sjukvårdsövning
Nedan i mitten: Veikko klädd för övning utomhus

Nedan till höger: Handbrandsläckarövning med verkskyddsledare (Skövde)

 

                                     Officer i svenska Försvarsmakten (infanteriet) 1980 - 1989

Ovan till vänster som fänrik 1981.
Ovan i mitten:Vaktchef, Högvakten på Stockholms Slott, passerande Dramaten.
Ovan till höger: som Hans Majestät Konungens Kammarpage under tiden på Krigsskolan Karlberg 1984-85,
bilden från Stockholms Slott.
Nedan: Tredje Infanteriskyttekompaniets befäl

  

 

                               Befälselev på däck (sjöman) 1975-1978 

                                         
Ovan till vänster: 1977 med m/s Porjus i bakgrunden i Peru
Ovan i mitten: ombord m/s Porjus i storm på Stilla Havet 1977
Ovan till höger: Veikko som befälselev 1976, självporträtt.
Nedan: grov sjö ombord m/s FFM-Vassijaure.                                               

   

                                                                                
                                     

                                                                         

Copyright: Veikko Kekki 2014