Namnet Kekki...                         Veikko Kekki
    

    Updated 2014-08-22                                                                                                                                                         

 

  
En av tre FÖRSLAG på Kekki-släktens vapen
                           (under beredning 2014).             
 

Släktnamnet Kekkis ursprung

"Hur släktnamnet "Kekki" fötts verkar för forskarna vara en ovanligt hård nöt att knäcka.
Naturligt försiktiga som forskare oftast är, sätter de petitetet ”troligen” till möjliga släktnamns ändelser. Deras blickar har inledningsvis koncentrerats till 1200-1300-talets Viborg.

När Viborgs slott började byggas på 1290-talet (övers.anm.) samlades mycket folk i staden, bland annat drängar från Karelska Näset liksom yrkeskunnigt folk från hela Östersjö-området. Drängars efternamn kikade ju egentligen fram ur historiens grådask och hamnade på de officiella rullornas sidor först ett kvarts sekel senare.

Släktnamnet Kekki kan tillhöra de så kallade soldatnamnen. Svenska språkets ”käck” alltså hurtig, spänstig eller modig, skulle i folkmun ha förvandlats till "Kekki".

I letandet efter motsvarande släktnamn har forskarna tvingats hoppa fram nära ett kvarts sekel i historien fram till Indelningsverkets genomförande i Sverige-Finland år 1682. 
På den tiden började man tilldelad enskilda män ett tilläggs-namn, varur en del behölls och utvecklades till släktnamn. ”Dyster” och ”Bister” smäller högt som soldatnamn, så varför inte en hurtig och modig ”Käck” sedan några hundra år bakåt? Ur de officiella skrifterna återfinns bland annat en kunglig tjänare Erich Keck i Viborg år 1566.

Även ett annat alternativ till släktnamnets ursprung har presenterats. Det nordtyska Hansaförbundets (Hansan) politiska och näringslivsmässiga betydelse under 1200 -1300-talet var mycket stark och omfattande både i Skandinavien och Baltikum. Till exempel var hälften av både Stockholms, Åbos och Tallinns rådhusmedlemmar ordinarie tysktalande medlemmar i Hansan. Släktnamnet Kekki skulle enligt denna hypotes fötts i mer fredliga tecken, ur det tyska ordet ”keck” (”djärv, fräck, modig”). Än i dag finns i Tyskland många personer med efternamnet Keck. 

Släktnamnet Kekki hade i mitten av 1500-talet spritts sig till Karelska Näset. Namnet Kekki kvarstod som ”ursprungligen Karleskt” genom de båda sista krigen, Vinter- och  Fortsättningskriget. (övers.anm.) ända fram till evakueringarna av Karelen. Kekki-släkter bodde i huvudsak i tre socknar på Näste, nämligen i Hiitola, Antrea och Sakkola.

Idag används efternamnet Kekki av ungefär 1300 personer, varav cirka 75 bor  utomlands/utanför Finland (övers. anm.)."

Översättning gjord 2104-08-22 av Veikko Kekki från hemsidan www.sukukekki.fi  
Urspunglig källa: Matti Kekki/, ”Kekki, antrealainen sukuni”.

 

 

 

 


     Min farfar Väinö Kekki (överst)
       med min farmor Iida Kekki
    (rakt nedanför) och äldsta sonen 
      Arvo (längs ner till vänster)
       utanför sitt eget hus i Suojärvi 
     år 1926. Övriga okända.

    
Väinö Simonpoika Kekki föddes
i Hiitola i april 1898, flyttade 1921 till Harlu där han gifte sig med Iida Mononen. De flyttade 1925 till Suojärvi och tvingades evakueras i november 1939. Flyttade tillbaka i mellankrigsåren men tvingades slutligen evakueras 1943.
De bosatte sig i Jyväskylä, där Väinö avled 1954 och Iida 1990.
(Bilden är från deras silverbröllop
  år 1946.)        

     
           Hiitolas vapen


     Min far, Aarne Kekki,
    föddes 1933 i Suojärvi.
               
           Suojärvis vapen
 

Copyright: Veikko Kekki 2014