Yrkesmässigt                              Veikko Kekki
Updated 2014-12-02 

 

   

Yrkesverksamhet

Min yrkesverksamhet har en längre tid varit inriktad på utbildningar, övningar, krisledning och -hantering, utredningar samt projektledning i olika former.

Jag genomför sedan 2010mverksamhet i ett i eget konsultbolag, Kekki Consulting AB.
Mer information via bolagets hemsida, länk här till höger.

Under åren 2006 - 2010 var jag verksam som seniorkonsult tillika Business Area Manager och Development Coach hos ett expansivt privat konsultföretag. Bolaget arbetade med riskhantering i dess vidaste bemärkelse. Detta inkluderade risk, kontinuitets-och krishantering, övningsverksamhet liksom intergrerade tekniska stödsystem med kunder både nationellt och internationellt. 

På Affärsverket svenska kraftnät, åren 1998 -2006, utbildade och övade jag yrkesmän på att bli bättre på krishantering inom elbranschen. Under fyra år arbete jag även med internationella insatser.

På Räddningsverket, åren 1989 -1998, utbildade och övade jag vuxna både enskilt, i grupp och i större team i bl a stabs- och ledningstjänst, räddningstjänst mm. Internationella insatser i verkliga krisområden var också en del av jobbet under 5 år. 

Som infanteriofficer under 1980-talet utbildade och övade jag värnpliktiga på dagarna, frivilliga på helgerna i och genomförde ett antal krigsförbandsövningar.

Som ung var det sjön som drog och jag bestämde mig för att gå till sjöss och bli kapten. Gick 1975-1978 på ocenfart hos Gränges Shipping som befälselev på däck . Fullföljde dock inte mina karriärplaner inom handelsflottan. Dock präglade denna tid mig som person och yrkesman mycket. Livet till sjöss är mycket lärande.

Som aktiv i scoutingen (KFUMs Scoutförbund) utbildade jag under 1970 och 80-talet barn och ungdomar i hur man klara sig själv i naturen och i livet.

Mer information och CV på begäran.

 

Erfarenhet erbjudes!

CV fås på begäran!

Till hemsidan för
Kekki Consulting AB

 

Copyright: Veikko Kekki 2014